MARJUT KUJALA, Psykoterapeutti 0400 189 101

 • Hankien taakan hellittäessä ja lumen sulaessa maasta kurkistaa krookus.
  Lämpö ja valo kutsuvat sitä kukkimaan, uskaltamaan uuteen...
 • Sipulissa on elinvoima ja kaikki tarvittava kukkimiseen, vaikka ankeat
  olosuhteet olisivat tuhonneet sen maanpäällisen osan tai turha olisi palanut karrelle.
 • Psykoterapeutti kulkee myötäelävästi rinnalla ja kamppailee yhdessä
  asiakkaan kanssa yhteisesti määritellyn ongelman voittamiseksi.

Kognitiivinen psykoterapia

 • Aikuisille ja nuorille
 • Lyhyet ja pitkät terapiat

Vastaanotolle voi hakeutua omalla kustannuksella ilman lähetettä tai Kela –kuntoutuksena (lähete), jolloin Kela korvaa osan kustannuksista.

Tyypillisiä syitä psykoterapiaan hakeutumiselle ovat erilaiset haastavat elämäntilanteet kuten elämänkriisit, perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema sekä ongelmat ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä. Syitä terapeutin luo tulemiseen voivat olla lisäksi esim. ahdistus, masennus, pelot, paniikkihäiriö, pakko-oireet, riippuvuudet, kivut, painonhallinta, unettomuus ja uupumus.

Terapiaistunto kestää yleensä 45 - 50 minuuttia kerrallaan.

Usein työskentely kohdistuu haittaa tuottaviin ajatuksiin ja uskomuksiin sekä niihin liittyviin tunteisiin.  Kognitiivisessa psykoterapiassa ajatellaan ajatusten ja tunteiden liittyvän yhteen. Kun ajatuksia tutkitaan ja muokataan joustavampaan suuntaan, voidaan myös tunnekokemusta helpottaa. Pyrkimyksenä on auttaa asiakasta oivaltamaan ja ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään sekä siten löytämään keinoja niiden muuttamiseen käytännössä.

Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä terapiasopimus, jossa sovitaan mm. terapian kesto ja tiheys, työskentelytavat, maksujärjestelyt ja ajan peruminen. Ennen terapiasopimuksen tekemistä tavataan yleensä 1 – 3 kertaa tutustumisen, haastattelun ja terapian suunnittelun merkeissä.

Lisätietoja tästä